sp

       Gürültü Denetimi                 Yazılım ve Danışmanlık                 Hava Kalitesi        

Ana Sayfa Hakkımızda Referanslarımız Haberler Projelerimiz Eğitim İletişim

E-Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
Gürültü Haritaları

Belirli bir bölgeye yada bir kente ait akustik bilginin, belirli bir sistem içerisinde ayrıntılı olarak, eş düzey eğrileri, renklendirme sistemi ve/veya sayısal değer olarak plan ve kesitte yer alması biçiminde tanımlanabilecek olan gürültü haritaları, bölge, kent ve yapı planlama aşamalarında kullanılabilecek pek çok bilgiyi içerir.
Ülkemizde 2002/49/EC sayılı Avrupa Direktifi'ne göre revize edilmiş ve 4 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe girmiş "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi" yönetmeliği (Resmi Gazete-27601-2010 ), "stratejik gürültü haritalarının" ve "eylem planlarının" hazırlanması konusunda kanuni yaptırımlar getirmiştir.
Kent bilgi sistemleri kapsamında yer alması gereken gürültü haritaları, Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde olan ülkemiz için daha da önemli duruma gelmiştir.Bu süreç içinde SoundPLAN yazılımı, sunduğu kullanım kolaylığı ve sağlanan teknik destek nedeni ile tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de en çok tercih edilen gürültü haritaları yazılım programı olma özelliğini sürdürmektedir. 

 


Havaalanı (Uçak) Gürültüsü Haritası Örneği


Eğlence Merkezi Gürültüsü Haritası Örneği


Sanayi Gürültüsü Haritası Örneği


3D Gürültü Haritası Örneği

© 2010 Her hakkı saklıdır.